Werken met de meldcode: Basistraining Signaleren en handelen - Kinderopvang

Cursusduur: 1 dag
Docenten: Hans Götze
Incompany aanvraag
Wanneer kan ‘gedrag’ en of ‘letsel’ dat je ziet een signaal van een vermoeden van kindermishandeling zijn? Wat als je er naast zit? En wat als je gelijk hebt?

Kennis over het signaleren en melden van vermoedens kindermishandeling is actueler dan ooit. Sinds 1 juli 2013 is het al wettelijk verplicht voor kinderopvangorganisaties om de Wet meldcode te hanteren bij vermoedens van kindermishandeling of huiselijk geweld en het personeel jaarlijks te scholen. Sinds januari 2018 is de regeling verscherpt en in januari 2019 wordt de meldcode gewijzigd met het afwegingskader. Het is daarom zaak om pedagogisch medewerkers bij te scholen.

Dynamiek en doel van de training
Deze interactieve training legt een gedegen basis om met de Wet Meldcode (Branche kinderopvang) te werken en handelingsverlegenheid op te heffen. Tijdens deze training word je als deelnemer actief betrokken in het signaleren én handelen bij vermoedens van kindermishandeling en huiselijk geweld. Ook leren deelnemers om signalen van kindermishandeling en huiselijk geweld te herkennen en vormen van kindermishandeling te onderscheiden. Een veel terugkerende vraag: ‘Is dit nu kindermishandeling?’ komt aan de orde en ook het gesprek over geweld in de opvoeding wordt gevoerd (wel of geen ‘pedagogische/corrigerende tik’).

Het onderwerp kindermishandeling wordt vanuit verschillende lagen behandeld. Hierdoor doe je als pedagogisch medewerker of als manager niet alleen kennis op; je wordt ook uitgenodigd om het taboe dat rond het thema heerst te doorbreken. Signalen herkennen is stap één, er met elkaar over praten is stap twee!

In de middag staat handelen centraal. Aan de hand van casuïstiek wordt de meldcode doorlopen en leren de deelnemers actief de meldcode toe te passen en wat hun verantwoordelijkheden hierin zijn. Tevens is een simultaan adviesgesprek opgenomen met ‘Veilig Thuis’. De deelnemers kunnen inhoudelijke vragen stellen of een casus inbrengen.Na deze training kun je vragen vanuit de inspectie makkelijk beantwoorden. 

De training wordt afgesloten met een kennisquiz en een certificaat. 

Programma

Dagdeel 1: Signalen en Signaleren in de kinderopvang 

 • Kennismaken, voorwaarden, leervragen
 • Wat is kindermishandeling?
 • Vormen van kindermishandeling
 • Vormen van huiselijk geweld
 • Signalen van kindermishandeling
 • Voorwaarden om te kunnen signaleren 
 • Risico factoren en gevolgen 
 • Cijfers
 • Praten over signalen
 • Hoe ontstaat kindermishandeling en waar komt het voor?
werkvormen: mondeling - discussie - actieve werkvormen - video en audio

Dagdeel 2: Wet meldcode kindermishandeling & huiselijk geweld
 • Uitleg van de Basis meldcode en de meldcode Branche kinderopvang (Route 2 & 3)
 • Uitleg hoe Veilig Thuis werkt aan de hand van een live advies gesprek
 • Casus bespreking aan de hand van de Meldcode & dilemma’s bespreken
 • Attitude naar ouders 
 • Toetsing: Kennis quiz
 • Evaluatie, certificaat & afronden
werkvormen: mondeling - discussie - actieve werkvormen - video en audio

Doelgroep

Pedagogisch medewerkers, werkzaam in de kinderopvang.

Leerdoelen

Na het bijwonen van deze training hebben deelnemers kennis van:

 • De signalen van kindermishandeling 0 - 4 & 4 - 12
 • De vormen van kindermishandeling & huiselijk geweld 
 • Risico factoren en de gevolgen
 • Bewustwording & bespreekbaar maken
 • Eigen referentie in relatie tot kindermishandeling
 • De wet meldcode (de stappen) en meldcode Branche kinderopvang
 • De stappen uit de meldcode
 • Weten wat Veilig Thuis is en doet
 • Hun verantwoordelijkheid is het signaleringsproces

Accreditatie

Na het volgen van deze training ontvangen de deelnemers een deelnamecertificaat van de Logavak Opleidingsgroep BV, namens de kinderopvangschool

Klantervaringen

Deze cursus wordt gemiddeld beoordeeld met een 8!?
?

Reviews:

'Erg leerzaam!'

'Interessant'

Voorwaarden

Op dit aanbod zijn de algemene voorwaarden van Logavak Opleidingsgroep BV van toepassing.