Op Stap, het behandelen van sociaal-emotionele problematiek!

Cursusduur: 18.30 uur - 21.15 uur
Niveau: Zie aanvangsniveau
Deelnameprijs : 95,00
Incompany aanvraag
U heeft jeugdigen en/of (jong)volwassenen met (complex) probleemgedrag in behandeling. Mogelijk zijn deze cliënten al vroeg getraumatiseerd, is er sprake van hechtingsproblemen, autisme, oppositioneel of antisociaal gedrag, stemmingswisselingen, angsten of andere problematiek. Het kan voorkomen dat hiernaast de persoonlijkheid zich behoorlijk verstoord ontwikkeld heeft en/of er kan sprake zijn van bijvoorbeeld een lichte verstandelijke beperking. En mogelijk herkent u slechts een gedeelte van deze problematiek en zoekt u enkel een manier om uw cliënt actief te betrekken in de behandeling en deze te motiveren tot samenwerking. 

Bent u het beu om enkel methodes ‘per stoornis’ te kunnen aanbieden? In dat geval is kennismaken met 'Op Stap' mogelijk een uitkomst voor u! Op Stap biedt een integratieve (24-uurs)behandeling voor sociaal-emotionele problematiek, welke zowel ambulant als in de 24-uurszorg ingezet kan worden, op een oplossingsgerichte manier. Op Stap wil cliënten de regie teruggeven in hun behandeling, ze betrekken en van daaruit ook motiveren, doelen concreet en haalbaar maken en hen helpen zich te richten op wat wél kan.

Spreekt dit u aan? Neem dan deel aan deze webinar. 

Hierin maakt u kort kennis met de methodiek aan de hand van een praktisch voorbeeld. In kleine subgroepen wordt aan de slag gegaan met een tweetal praktische opdrachten, waarna telkens plenair wordt teruggekoppeld en vragen plenair worden besproken. Het laatste onderdeel van deze webinar bestaat uit de mogelijkheid om casuïstiek in te brengen, waarop de cursusleider in zal gaan en proberen antwoord te geven.

Programma

18.30 uur – Aanvang webinar
18.45 uur – Introductie methodiek 'Op Stap' a.d.h.v. levendig voorbeeld.
19.30 uur – korte pauze
19.45 uur – 2x Praktische oefeningen in break-out rooms; plenaire terugkoppeling.
20.00 uur – korte pauze
20.15 uur – Inbreng eigen casuïstiek en vragen.
21.00 uur – Afsluiting, korte evaluatie (poll).
21.15 uur – Einde

Doelgroep

De cursus Op Stap, behandelen van sociaal-emotionele problematiek, is bedoeld voor professionals in de zorg aan mensen met milde tot (zeer) complexe probleemgedragingen. De methodiek is te gebruiken binnen (24-uurs) psychiatrie, verslavings-, LVB- en forensische zorg.


Vooropleiding

Minimaal MBO 3- á 4-niveau, maar zeker ook voor HBO en (post) WO afgestudeerden werkend in de zorg aan mensen met sociaal-emotionele en gedragsproblematiek.

Leerdoelen

Kennismaking met de theorie / methodiek van 'Op Stap' welke gericht is op behandeling van sociaal-emotionele problematiek.

Voorwaarden

Op dit aanbod zijn de algemene voorwaarden van Logavak Opleidingsgroep BV van toepassing.