College Zedendelicten

Cursusduur: 3,5 uur
Niveau: HBO werk- en denkniveau
Deelnameprijs : 295,00
Deze cursus is onderdeel van de leergang Collegereeks Interventies voor een veilige samenleving.
Incompany aanvraag
Jeugdige daders
Chantal van den Berg
Chantal van den Berg richt zich in dit college op de huidige stand van zaken omtrent de kennis over jeugdige daders van zedendelicten. Dit gebeurt aan de hand van vijf deelonderwerpen:
 • prevalentie;
 • risicofactoren;
 • typologieën;
 • criminele carrière;
 • interventies.
Binnen deze deelonderwerpen wordt stilgestaan bij de theorievorming, de ontwikkeling van de kennis over het deelonderwerp en implicaties en openstaande vragen voor de toekomst.

Seksueel misbruik van kinderen
Jules Mulder
Wie zijn de plegers van seksueel misbruik van kinderen? Zijn dit altijd pedofielen? Hoe komt iemand ertoe om een kind te misbruiken en daarmee door te gaan? En hoe kan misbruik zo veel mogelijk voorkomen worden? Jules Mulder gaat in dit college in op deze vragen. Zowel het verschil tussen pedofilie en pedoseksualiteit wordt toegelicht, als de keuzen en denkfouten die een potentiële pleger maakt in zijn weg naar seksueel misbruik. Ook de factoren die een rol spelen bij de kans op recidive en de consequenties daarvan voor behandeling en controle komen aan bod. Door een beter begrip te krijgen van de pleger van seksueel misbruik kunnen strategieën worden ontwikkeld om misbruik te voorkomen.

Tip! Dit college maakt deel uit van de Collegereeks Interventies voor een veilige samenleving (de colleges zijn ook los te volgen).Deze reeks gaat, onder leiding van Jaap van Vliet, in op verschillende kanten van criminaliteit. Wetenschappers en professionals uit het veld kijken waarom mensen bepaalde delicten plegen, wat de impact van deze criminaliteit is op de samenleving, maar vooral ook hoe dit voorkomen (of in ieder geval verminderd) kan worden. Wat zijn de signalen? Daarbij komen onderwerpen als privacy en communicatie tussen diverse instanties in deze reeks terug: wat weegt meer wanneer het aankomt op de veiligheid van de samenleving? 

Korting: Hoe meer colleges u volgt, hoe minder u per college betaalt!

Programma

13.00 uur - Inloop
13.30 uur - Opening middagvoorzitter Jaap van Vliet
13.45 uur - Chantal van den Berg, Jeugdige daders van zedendelicten: Wat weten we?
14.45 uur - Pauze
15.15 uur - Jules Mulder, Seksueel misbruik van kinderen: wie zijn de plegers?
16.15 uur - Discussie
16.45 uur - Afronding en borrel
17.15 uur - Einde

Doelgroep

Professionals werkzaam in/bij jeugdzorg, GGZ, (speciaal) onderwijs, (zeden)politie, OM, (jeugd)reclassering, gemeente, justitiële jeugdinrichtingen, tbs-instellingen, veiligheidshuizen, gevangenissen, DJI, COSA, sociale wijkteams, hogescholen en universiteiten, onderzoeksbureaus, en rechterlijke macht. 

Leerdoelen

 • Inzicht krijgen in de huidige kennis, theoretisch en empirisch, omtrent jeugdige daders van zedendelinquenten
 • Begrijpen hoe de verschillende subonderwerpen samenhangen
 • Inzicht krijgen in de waarde van de verschillende subonderwerpen en hoe deze toe te passen zijn in de praktijk 
 • Inzicht in de plegers van seksueel misbruik van kinderen
 • Inzicht in het verschil tussen pedofilie en pedoseksualiteit
 • Inzicht in factoren die een rol spelen bij recidive

Accreditatie

Deelnemers krijgen een certificaat van deelname van Logavak Opleidingsgroep B.V.
De accreditatie voor het college Zedendelicten is goed gekeurd door SKJeugd onder ID nummer: SKJ205840 en levert 2.75 punten op.

Voorwaarden

Op dit aanbod zijn de algemene voorwaarden van Logavak Opleidingsgroep BV van toepassing.