Werken met de verbeterde meldcode: signalen, signaleren en afwegingskader

Aanvangsdatum: 08 november 2019
Locatie: Logavak - Utrecht
Cursusduur: 1 dag
Docenten: Hans Götze
Deelnameprijs: 395,00
Deze cursus is onderdeel van de leergang Leergang Werken met de verbeterde meldcode - Kinderopvang.
Inschrijven Incompany aanvraag
Contact over deze cursus
Deze training richt zich op pedagogisch medewerkers die de basistraining hebben gevolgd en verdieping en of bijscholing willen of nodig hebben. Het is een actieve training met veel afwisseling; werkvormen, discussie, video, casusbespreking.

Dynamiek en doel ven de training 
In de training wordt inhoudelijk in gesprek gegaan over de verschillende vormen van kindermishandeling: lichamelijke en psychische verwaarlozing, mishandeling en seksueel misbruik. Er is ook aandacht voor getuigen van huiselijk geweld en (vecht)scheidingen. Kinderen zijn op hun kwetsbaarst in deze momenten. Ouders hebben onze hulp nodig om het belang van de kinderen te zien en er niet over te vechten met elkaar, want dit kan leiden tot kindermishandeling. 

De kenmerken van kindermishandeling houden in stand dat kindermishandeling kan blijven bestaan. Om deze reden worden de punten: angst, onmacht, loyaliteit, schuldgevoel, schaamte en isolement in de training uitgewerkt aan de hand van casuïstiek. Ook het concreet beschrijven van gedrag, zowel mondeling als schriftelijk, is een onderdeel van de training. Aan de hand van werkvormen worden normen en waarden verder onderzocht. Hoe ga je het gesprek met collega’s aan over vermoedens van mishandeling of zorgen die je hebt rond een kind. Er wordt gebeld met Veilig Thuis voor een advies gesprek en de laatste ontwikkelingen ten aan zien van de meldcode komen aan de orde (wijzingen januari 2019).

Na deze training kun je vragen vanuit de inspectie makkelijk beantwoorden. Maar beter nog is dat je zal merken dat je meer moed zal ervaren om gevoelens van onmacht en twijfel bespreekbaar te maken. De training wordt afgesloten met een kennisquiz en een certificaat.

Doelgroep

Pedagogisch medewerkers, werkzaam in de kinderopvang

Leerdoelen

 • de deelnemers zijn op de hoogte van het afwegingskader
 • de deelnemers oefenen zich in het omgaan met signalen
 • de deelnemers hebben inzicht in hun eigen houding tot signaleren
 • de deelnemers hebben kennis van (vecht)scheiding in relatie tot kindermishandeling
 • de deelnemers hebben kennis van pesten in relatie tot kindermishandeling
 • de deelnemers voeren een telefoongesprek met een medewerker van Veilig Thuis
 • de deelnemers kennen  de kenmerken van kindermishandeling
 • de deelnemers kunnen aan de hand van de kenmerken naar zichzelf, ouders, kinderen, collega’s en het netwerk kijken, en zien in hoeverre één of meerder kenmerken een rol spelen.
 • de deelnemer kunnen een gesprek voeren aan de hand van een kenmerken
 • de deelnemer kent de stappen van de meldcode
 • de deelnemers ervaart dat in gesprek zijn steun geeft, en de afstand tot het onderwerp verkleind 

Accreditatie

Deelnemers ontvangen een deelnamecertificaat van de Logavak Opleidingsgroep BV, namens de kinderopvangschool

Voorwaarden

Op dit aanbod zijn de algemene voorwaarden van Logavak Opleidingsgroep BV van toepassing.

Aanbod

Aanvang Locatie
08-11-2019 Logavak - Utrecht Inschrijven Meer informatie