Jeugdzorg

Titel Aanvang Locatie
Trauma vanuit een ontwikkelingsperspectief 05 maart 2018 Logavak - Utrecht
Jongerenwerk Nieuwe Stijl 2018 06 maart 2018 Logavak - Utrecht
Introductiecursus Video-hometraining/ Video-interactiebegeleiding 07 maart 2018 Logavak - Amsterdam
Vraaggericht werken met de DSM-5 in de jeugdzorg en jeugd-GGZ 07 maart 2018 Logavak - Amsterdam
Meldcode Kindermishandeling en huiselijk geweld - voor de kinderopvang 08 maart 2018 Logavak - Amsterdam
Training DEES, methode voor De-Escalatie bij vEchtScheidingen 08 maart 2018 Logavak - Amsterdam
Introductiecursus Video-hometraining/ Video-interactiebegeleiding 17 mei 2018 Logavak - Amsterdam
Aandachtsfunctionaris Kindermishandeling en Huiselijk Geweld 17 mei 2018 Utrecht
Interventieprogramma bij gedragsproblemen (STOP 4-7) 25 mei 2018 Logavak - Amsterdam
Introductiecursus Video-hometraining/ Video-interactiebegeleiding 14 september 2018 Logavak - Amsterdam
Introductiecursus Video-hometraining/ Video-interactiebegeleiding 20 november 2018 Logavak - Amsterdam
Incompany
Communiceren met pubers en adolescenten (4 dagen)
Ontwikkelingspsychologie van pubers
Introductiecursus Video-hometraining/ Video-interactiebegeleiding
Trauma vanuit een ontwikkelingsperspectief
Conflicten: drama of kans?
Kennismaking met de complexe wereld van de jeugdzorg en de kinderbescherming
Jongerenwerk Nieuwe Stijl 2018
Het Gezin Centraal, werken met 1gezin1plan
Interventieprogramma bij gedragsproblemen (STOP 4-7)
Wijzer bij scheiden™
Samenwerking bevorderen tussen ouders en pleegouders
Vraaggericht werken met de DSM-5 in de jeugdzorg en jeugd-GGZ
Meldcode Kindermishandeling en huiselijk geweld - voor de kinderopvang
Werken met de meldcode basisonderwijs
De Meldcode Nascholing basisonderwijs
Aandachtsfunctionaris Kindermishandeling en Huiselijk Geweld
Gordon® Communicatietraining Effectief Samenwerken
Aandachtsfunctionaris Kindermishandeling in de Sport
Training DEES, methode voor De-Escalatie bij vEchtScheidingen