Jeugdzorg

Titel Locatie
Kinderen met opvallend gedrag Logavak - Utrecht
Collegereeks Interventies voor een veilige samenleving Logavak - Amsterdam
College Drugscriminaliteit Logavak - Amsterdam
Effectief communiceren in de zorg Logavak - Amsterdam
College Radicalisering en preventie Logavak - Amsterdam
Leergang Expertise in Ouderschap (3 dagen) Logavak - Amsterdam
Basistraining Aandachtsfunctionaris Kindermishandeling en Huiselijk Geweld Logavak - Amsterdam
Wijzer bij scheiden™ Logavak - Amsterdam
Training Profiling en micro-expressies Logavak - Amsterdam
Introductiecursus Video hometraining/ Video interactiebegeleiding Logavak - Amsterdam
College Lone Wolves Logavak - Amsterdam
De-escalatie bij vechtscheiding | Methodiek DEES Logavak - Amsterdam
Expertise in ouderschap (Praktijkmodule) Logavak - Amsterdam
College Daderprofilering Logavak - Amsterdam
Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling in de dagelijkse praktijk van de jeugdhulpverlener Logavak - Amsterdam
College Communicatie en privacy Logavak - Amsterdam
Oplossingsgericht werken voor jeugdhulpverleners Logavak - Amsterdam
Collegereeks Jeugdrecht Logavak - Amsterdam
College Familierecht Logavak - Amsterdam
College Privacy & Beroepsgeheim Logavak - Amsterdam
College Samenwerking t.b.v een veilige resocialisatie Logavak - Amsterdam
College Jeugdbeschermingsrecht Logavak - Amsterdam
College Jeugdhulp en recht Logavak - Amsterdam
College Interventies Logavak - Amsterdam
College Onderwijsrecht Logavak - Amsterdam
College Jeugdstrafrecht Logavak - Amsterdam
College Gezondheidsrecht Logavak - Amsterdam
College Migratierecht Logavak - Amsterdam
Incompany
Ontwikkelingspsychologie van pubers
Introductiecursus Video hometraining/ Video interactiebegeleiding
Trauma vanuit een ontwikkelingsperspectief
Jongerenwerk Nieuwe Stijl
Interventieprogramma bij gedragsproblemen (STOP 4-7)
Wijzer bij scheiden™
Samenwerking bevorderen tussen ouders en pleegouders
Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling in de dagelijkse praktijk van de jeugdhulpverlener
De-escalatie bij vechtscheiding | Methodiek DEES
Van weerstand naar samenwerking in organisaties: Rebel met een reden
Van weerstand naar samenwerking in organisaties
Weerbaarheidstraining door Forsvar | Introductiedag
Weerbaarheidstraining door Forsvar | Direct toepasbaar in uw praktijk
Kinderen met opvallend gedrag
Expertise in ouderschap (Praktijkmodule)
Oplossingsgericht werken voor jeugdhulpverleners
Gedoe in de klas? Boeien(d)! - De Gelukskapitein
Introductiedag Gedragsanalyse bij kinderen
De kracht van multidisciplinaire teams | 'Iedereen aan boord'
De kracht van authentieke professionaliteit
Training Profiling en micro-expressies
Effectief communiceren in de zorg
Basistraining Aandachtsfunctionaris Kindermishandeling en Huiselijk Geweld
Collegereeks Interventies voor een veilige samenleving
College Jeugdige criminelen
College Zedendelicten
College Drugscriminaliteit
College Radicalisering en preventie
College Lone Wolves
College Daderprofilering
College Communicatie en privacy
College Samenwerking t.b.v een veilige resocialisatie
College Interventies
Werken met de meldcode - Kindermishandeling