Jeugdzorg

Titel Locatie
Introductiecursus Video hometraining/ Video interactiebegeleiding Logavak - Amsterdam
Collegereeks Jeugdrecht Logavak - Amsterdam
College Jeugdbeschermingsrecht Logavak - Amsterdam
Weerbaarheidstraining door Forsvar | Introductiedag Logavak - Utrecht
College Jeugdhulp en recht Logavak - Amsterdam
Kinderen met opvallend gedrag Logavak - Amsterdam
College Onderwijsrecht Logavak - Amsterdam
Aandachtsfunctionaris Kindermishandeling en Huiselijk Geweld - Basismodule Logavak - Amsterdam
Van weerstand naar samenwerking in organisaties Logavak - Utrecht
Coördinator Kindermishandeling in de Sport Logavak - Amsterdam
Leergang Expertise in Ouderschap (3 dagen) Logavak - Amsterdam
College Jeugdstrafrecht Logavak - Amsterdam
Weerbaarheidstraining door Forsvar | Direct toepasbaar in uw praktijk Logavak - Utrecht
De-escalatie bij vechtscheiding | Methodiek DEES Logavak - Amsterdam
Van weerstand naar samenwerking in organisaties: Rebel met een reden Logavak - Utrecht
Wijzer bij scheiden™ Logavak - Amsterdam
College Gezondheidsrecht Logavak - Amsterdam
College Migratierecht Logavak - Amsterdam
Expertise in ouderschap (praktijkmodule) Logavak - Amsterdam
Incompany
Communiceren met pubers en adolescenten (4 dagen)
Ontwikkelingspsychologie van pubers
Introductiecursus Video hometraining/ Video interactiebegeleiding
Trauma vanuit een ontwikkelingsperspectief
Kennismaking met de complexe wereld van de jeugdzorg en de kinderbescherming
Jongerenwerk Nieuwe Stijl 2018
Interventieprogramma bij gedragsproblemen (STOP 4-7)
Wijzer bij scheiden™
Samenwerking bevorderen tussen ouders en pleegouders
Leergang Expertise in Ouderschap (3 dagen)
Vraaggericht werken met de DSM-5 in de jeugdzorg en jeugd-GGZ
Werken met de meldcode basisonderwijs
De Meldcode Nascholing basisonderwijs
Aandachtsfunctionaris Kindermishandeling en Huiselijk Geweld - Basismodule
Coördinator Kindermishandeling in de Sport
De-escalatie bij vechtscheiding | Methodiek DEES
Werken met de meldcode: in gesprek met ouders
Aandachtsfunctionaris Kindermishandeling en Huiselijk Geweld - In gesprek met collega’s
Van weerstand naar samenwerking in organisaties: Rebel met een reden
Van weerstand naar samenwerking in organisaties
Werken met de meldcode: Basistraining Signaleren en handelen - Kinderopvang
Weerbaarheidstraining door Forsvar | Introductiedag
Weerbaarheidstraining door Forsvar | Direct toepasbaar in uw praktijk
Kinderen met opvallend gedrag
Expertise in ouderschap (praktijkmodule)