Jeugdzorg

Titel Locatie
Werken met de verbeterde meldcode: in gesprek met ouders Logavak - Utrecht
Seksueel grensoverschrijdend gedrag in de Sport Logavak - Amsterdam
Introductiecursus Video hometraining/ Video interactiebegeleiding Logavak - Amsterdam
Werken met de verbeterde meldcode: Basistraining Signaleren en handelen - Kinderopvang Den Bosch
Expertise in ouderschap (Praktijkmodule) Logavak - Amsterdam
Wijzer bij scheiden™ Logavak - Amsterdam
Kinderen met opvallend gedrag Logavak - Amsterdam
Interventieprogramma bij gedragsproblemen (STOP 4-7) Logavak - Utrecht
Aandachtsfunctionaris Kindermishandeling en Huiselijk Geweld - Basismodule Logavak - Utrecht
De-escalatie bij vechtscheiding | Methodiek DEES Logavak - Amsterdam
Trauma vanuit een ontwikkelingsperspectief Logavak - Utrecht
Jongerenwerk Nieuwe Stijl 2019 Leersum
Gedoe in de klas? Boeien(d)! - De Gelukskapitein Logavak - Utrecht
Collegereeks Jeugdrecht Logavak - Amsterdam
College Familierecht Logavak - Amsterdam
College Privacy & Beroepsgeheim Logavak - Amsterdam
College Jeugdbeschermingsrecht Logavak - Amsterdam
College Jeugdhulp en recht Logavak - Amsterdam
Samenwerking bevorderen tussen ouders en pleegouders Logavak - Utrecht
College Onderwijsrecht Logavak - Amsterdam
College Jeugdstrafrecht Logavak - Amsterdam
College Gezondheidsrecht Logavak - Amsterdam
College Migratierecht Logavak - Amsterdam
Incompany
Communiceren met pubers en adolescenten (4 dagen)
Ontwikkelingspsychologie van pubers
Introductiecursus Video hometraining/ Video interactiebegeleiding
Trauma vanuit een ontwikkelingsperspectief
Kennismaking met de complexe wereld van de jeugdzorg en de kinderbescherming
Jongerenwerk Nieuwe Stijl 2019
Interventieprogramma bij gedragsproblemen (STOP 4-7)
Wijzer bij scheiden™
Samenwerking bevorderen tussen ouders en pleegouders
Leergang Expertise in Ouderschap (3 dagen)
Vraaggericht werken met de DSM-5 in de jeugdzorg en jeugd-GGZ
Werken met de meldcode basisonderwijs
De Meldcode Nascholing basisonderwijs
Aandachtsfunctionaris Kindermishandeling en Huiselijk Geweld - Basismodule
Seksueel grensoverschrijdend gedrag in de Sport
De-escalatie bij vechtscheiding | Methodiek DEES
Werken met de verbeterde meldcode: in gesprek met ouders
Aandachtsfunctionaris Kindermishandeling en Huiselijk Geweld - In gesprek met collega’s
Van weerstand naar samenwerking in organisaties: Rebel met een reden
Van weerstand naar samenwerking in organisaties
Werken met de verbeterde meldcode: Basistraining Signaleren en handelen - Kinderopvang
Weerbaarheidstraining door Forsvar | Introductiedag
Weerbaarheidstraining door Forsvar | Direct toepasbaar in uw praktijk
Kinderen met opvallend gedrag
Expertise in ouderschap (Praktijkmodule)
Gedoe in de klas? Boeien(d)! - De Gelukskapitein
Introductiecursus Profiling voor jeugdhulpverleners | 'Zie ik het goed?'