Gedrag & Attitude

Titel Aanvang Locatie
Introductiecursus Video hometraining/ Video interactiebegeleiding 21 juni 2019 Logavak - Amsterdam
Zes gespreksvormen om te praten met kinderen over scheiding 04 september 2019 Logavak - Amsterdam
De-escalatie bij vechtscheiding | Methodiek DEES 10 september 2019 Logavak - Amsterdam
Introductiecursus Video hometraining/ Video interactiebegeleiding 20 september 2019 Logavak - Amsterdam
Gedoe in de klas? Boeien(d)! - De Gelukskapitein 01 oktober 2019 Logavak - Utrecht
Leergang Werken met de verbeterde meldcode - Kinderopvang 15 oktober 2019 Logavak - Amsterdam
Leergang Werken met de verbeterde meldcode - Kinderopvang 25 oktober 2019 Logavak - Utrecht
Introductiecursus Video hometraining/ Video interactiebegeleiding 05 november 2019 Logavak - Amsterdam
Interventieprogramma bij gedragsproblemen (STOP 4-7) 18 november 2019 Logavak - Amsterdam
Zes gespreksvormen om te praten met kinderen over scheiding 20 november 2019 Logavak - Utrecht
Samenwerking bevorderen tussen ouders en pleegouders 10 december 2019 Logavak - Utrecht
Incompany
Ontwikkelingspsychologie van pubers
Introductiecursus Video hometraining/ Video interactiebegeleiding
Interventieprogramma bij gedragsproblemen (STOP 4-7)
Samenwerking bevorderen tussen ouders en pleegouders
Vraaggericht werken met de DSM-5 in de jeugdzorg en jeugd-GGZ
Introductie systeemgericht werken
De-escalatie bij vechtscheiding | Methodiek DEES
Leergang Werken met de verbeterde meldcode - Kinderopvang
Aandachtsfunctionaris Kindermishandeling en Huiselijk Geweld - In gesprek met collega’s
Van weerstand naar samenwerking in organisaties: Rebel met een reden
Van weerstand naar samenwerking in organisaties
Kinderen met opvallend gedrag
Zes gespreksvormen om te praten met kinderen over scheiding
Gedoe in de klas? Boeien(d)! - De Gelukskapitein