Gedrag & Attitude

Titel Locatie
Kinderen met opvallend gedrag Logavak - Utrecht
Collegereeks Interventies voor een veilige samenleving Logavak - Amsterdam
College Drugscriminaliteit Logavak - Amsterdam
Een rugzak vol gespreksvormen om te praten met kinderen in scheidingssituaties Logavak - Utrecht
College Radicalisering en preventie Logavak - Amsterdam
Introductiecursus Video hometraining/ Video interactiebegeleiding Logavak - Amsterdam
College Lone Wolves Logavak - Amsterdam
De-escalatie bij vechtscheiding | Methodiek DEES Logavak - Amsterdam
Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling in de (mediation)praktijk Logavak - Utrecht
College Daderprofilering Logavak - Amsterdam
College Communicatie en privacy Logavak - Amsterdam
College Samenwerking t.b.v een veilige resocialisatie Logavak - Amsterdam
College Interventies Logavak - Amsterdam
Incompany
Ontwikkelingspsychologie van pubers
Introductiecursus Video hometraining/ Video interactiebegeleiding
Interventieprogramma bij gedragsproblemen (STOP 4-7)
Samenwerking bevorderen tussen ouders en pleegouders
Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling in de (mediation)praktijk
Introductie systeemgericht werken
Leergang Systeemgericht werken: De contextuele benadering
De-escalatie bij vechtscheiding | Methodiek DEES
Van weerstand naar samenwerking in organisaties: Rebel met een reden
Van weerstand naar samenwerking in organisaties
Kinderen met opvallend gedrag
Een rugzak vol gespreksvormen om te praten met kinderen in scheidingssituaties
Gedoe in de klas? Boeien(d)! - De Gelukskapitein
Collegereeks Interventies voor een veilige samenleving
College Jeugdige criminelen
College Zedendelicten
College Drugscriminaliteit
College Radicalisering en preventie
College Lone Wolves
College Daderprofilering
College Communicatie en privacy
College Samenwerking t.b.v een veilige resocialisatie
College Interventies