Gedrag & Attitude

Titel Aanvang Locatie
Introductiecursus Video hometraining/ Video interactiebegeleiding vol! 20 november 2018 Logavak - Amsterdam
Kinderen met opvallend gedrag 17 december 2018 Logavak - Amsterdam
Van weerstand naar samenwerking in organisaties 16 januari 2019 Logavak - Utrecht
Introductiecursus Video hometraining/ Video interactiebegeleiding 24 januari 2019 Logavak - Amsterdam
De-escalatie bij vechtscheiding | Methodiek DEES 28 januari 2019 Logavak - Amsterdam
Van weerstand naar samenwerking in organisaties: Rebel met een reden 30 januari 2019 Logavak - Utrecht
Van weerstand naar samenwerking in organisaties 07 maart 2019 Logavak - Amsterdam
Van weerstand naar samenwerking in organisaties: Rebel met een reden 21 maart 2019 Logavak - Amsterdam
Introductiecursus Video hometraining/ Video interactiebegeleiding 17 april 2019 Logavak - Amsterdam
De-escalatie bij vechtscheiding | Methodiek DEES 10 mei 2019 Logavak - Utrecht
De-escalatie bij vechtscheiding | Methodiek DEES 10 september 2019 Logavak - Amsterdam
Introductiecursus Video hometraining/ Video interactiebegeleiding 20 september 2019 Logavak - Amsterdam
Introductiecursus Video hometraining/ Video interactiebegeleiding 05 november 2019 Logavak - Amsterdam
Incompany
Ontwikkelingspsychologie van pubers
Introductiecursus Video hometraining/ Video interactiebegeleiding
Interventieprogramma bij gedragsproblemen (STOP 4-7)
Samenwerking bevorderen tussen ouders en pleegouders
Vraaggericht werken met de DSM-5 in de jeugdzorg en jeugd-GGZ
Introductie systeemgericht werken
De-escalatie bij vechtscheiding | Methodiek DEES
Leergang Werken met de meldcode - Kinderopvang
Aandachtsfunctionaris Kindermishandeling en Huiselijk Geweld - In gesprek met collega’s
Van weerstand naar samenwerking in organisaties: Rebel met een reden
Van weerstand naar samenwerking in organisaties
Kinderen met opvallend gedrag
Praten met kinderen over scheiding | Een rugzak vol gespreksvormen