Gedrag & Attitude

Titel Aanvang Locatie
Interventieprogramma bij gedragsproblemen (STOP 4-7) 02 oktober 2018 Logavak - Amsterdam
Tussen samenwerken en vechten om verandering: Rebel met een reden 18 oktober 2018 Logavak - Amsterdam
Training DEES, methode voor De-Escalatie bij vEchtScheidingen 31 oktober 2018 Logavak - Amsterdam
Samenwerking bevorderen tussen ouders en pleegouders 07 november 2018 Logavak - Amsterdam
Kinderen met opvallend gedrag 15 november 2018 Logavak - Amsterdam
Introductiecursus Video-hometraining/ Video-interactiebegeleiding 20 november 2018 Logavak - Amsterdam
Kinderen met opvallend gedrag 17 december 2018 Logavak - Amsterdam
Incompany
Ontwikkelingspsychologie van pubers
Introductiecursus Video-hometraining/ Video-interactiebegeleiding
Interventieprogramma bij gedragsproblemen (STOP 4-7)
Samenwerking bevorderen tussen ouders en pleegouders
Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling (VWS) in de (mediation)praktijk
TA 104: Jaaropleiding tot professioneel coach en counselor
Vraaggericht werken met de DSM-5 in de jeugdzorg en jeugd-GGZ
Introductie systeemgericht werken
Leergang Systeemgericht werken: De contextuele benadering
Gordon® Communicatietraining Effectief Samenwerken
Training DEES, methode voor De-Escalatie bij vEchtScheidingen
Leergang Werken met de meldcode - Kinderopvang
Aandachtsfunctionaris Kindermishandeling en Huiselijk Geweld - In gesprek met collega’s
Tussen samenwerken en vechten om verandering: Rebel met een reden
Tussen samenwerken en vechten om verandering
Kinderen met opvallend gedrag