Communicatie

Titel Locatie
Introductiecursus Video-hometraining/ Video-interactiebegeleiding Logavak - Utrecht
Leergang Werken met de meldcode - Kinderopvang Logavak - Utrecht
Werken met de meldcode: signalen, signaleren en afwegingskader Logavak - Utrecht
TA 101: Introductiecursus Transactionele Analyse Logavak - Utrecht
Training DEES, methode voor De-Escalatie bij vEchtScheidingen Logavak - Amsterdam
Kinderen met opvallend gedrag Logavak - Amsterdam
Aandachtsfunctionaris Kindermishandeling en Huiselijk Geweld - In gesprek met collega’s Logavak - Amsterdam
Forsvar: drie pijlers om weerbaarheid te vergroten Logavak - Utrecht
Basisopleiding Mediation Logavak - Amsterdam
Basisopleiding Mediation op zaterdag Logavak - Amsterdam
Forsvar: toepassen pijlers voor vergroting weerbaarheid Logavak - Utrecht
Werken met de meldcode: Basistraining Signaleren en handelen - Kinderopvang Logavak - Utrecht
Aandachtsfunctionaris Kindermishandeling en Huiselijk Geweld - Basismodule Logavak - Utrecht
Werken met de meldcode: in gesprek met ouders Logavak - Utrecht
Tussen samenwerken en vechten om verandering: Rebel met een reden Logavak - Amsterdam
Expertise in Ouderschap (Basismodule) Logavak - Amsterdam
Leergang Expertise in Ouderschap (2 dagen) Logavak - Amsterdam
Coördinator Kindermishandeling in de Sport Logavak - Amsterdam
Expertise in Ouderschap (Verdiepingsmodule) Logavak - Amsterdam
Creatief communiceren met kinderen Logavak - Amsterdam
Tussen samenwerken en vechten om verandering Logavak - Amsterdam
Opleiding bijzondere curator in Jeugdzaken Logavak - Utrecht
Incompany
Communiceren met pubers en adolescenten (4 dagen)
Expertise in Ouderschap (Basismodule)
Introductiecursus Video-hometraining/ Video-interactiebegeleiding
Creatief communiceren met kinderen
Conflicten: drama of kans?
Basisopleiding Mediation
Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling (VWS) in de (mediation)praktijk
Ouderschapsplan in de praktijk
Expertise in Ouderschap (Verdiepingsmodule)
Leergang Expertise in Ouderschap (2 dagen)
TA 101: Introductiecursus Transactionele Analyse
Opleiding bijzondere curator in Jeugdzaken
TA 104: Jaaropleiding tot professioneel coach en counselor
Basisopleiding Mediation op zaterdag
De escalatieladder: onderkennen en interventies
Introductie systeemgericht werken
Leergang Systeemgericht werken: De contextuele benadering
TA 102: Constructieve gespreksvoering
De Meldcode Implementeren & Borgen
Top Class Gordon® Communicatie vaardigheden
Aandachtsfunctionaris Kindermishandeling en Huiselijk Geweld - Basismodule
Gordon® Communicatietraining Effectief Samenwerken
Coördinator Kindermishandeling in de Sport
Met gemak lastige gesprekken voeren
Met plezier groepen leiden
Training DEES, methode voor De-Escalatie bij vEchtScheidingen
Gordon® Basics
Leergang Werken met de meldcode - Kinderopvang
Werken met de meldcode: signalen, signaleren en afwegingskader
Werken met de meldcode: in gesprek met ouders
Aandachtsfunctionaris Kindermishandeling en Huiselijk Geweld - In gesprek met collega’s
Tussen samenwerken en vechten om verandering: Rebel met een reden
Tussen samenwerken en vechten om verandering
Werken met de meldcode: Basistraining Signaleren en handelen - Kinderopvang
Forsvar: drie pijlers om weerbaarheid te vergroten
Forsvar: toepassen pijlers voor vergroting weerbaarheid
Kinderen met opvallend gedrag