Pedagogiek

Titel Aanvang Locatie
Introductiecursus Video-hometraining/ Video-interactiebegeleiding 01 juni 2018 Logavak - Utrecht
Kinderen met opvallend gedrag 21 juni 2018 Logavak - Amsterdam
Forsvar: drie pijlers om weerbaarheid te vergroten 04 juli 2018 Logavak - Utrecht
Kinderen met opvallend gedrag 05 juli 2018 Logavak - Utrecht
Forsvar: toepassen pijlers voor vergroting weerbaarheid 04 september 2018 Logavak - Utrecht
Forsvar: drie pijlers om weerbaarheid te vergroten 07 september 2018 Logavak - Utrecht
Trauma vanuit een ontwikkelingsperspectief 11 september 2018 Logavak - Utrecht
Introductiecursus Video-hometraining/ Video-interactiebegeleiding 14 september 2018 Logavak - Amsterdam
Leergang Expertise in Ouderschap (2 dagen) 17 september 2018 Logavak - Amsterdam
Forsvar: drie pijlers om weerbaarheid te vergroten 08 november 2018 Logavak - Utrecht
Introductiecursus Video-hometraining/ Video-interactiebegeleiding 20 november 2018 Logavak - Amsterdam
Forsvar: toepassen pijlers voor vergroting weerbaarheid 29 november 2018 Logavak - Utrecht
Forsvar: drie pijlers om weerbaarheid te vergroten 10 december 2018 Logavak - Utrecht
Forsvar: toepassen pijlers voor vergroting weerbaarheid 23 januari 2019 Logavak - Utrecht
Forsvar: drie pijlers om weerbaarheid te vergroten 06 maart 2019 Logavak - Utrecht
Forsvar: toepassen pijlers voor vergroting weerbaarheid 10 april 2019 Logavak - Utrecht
Incompany
Introductiecursus Video-hometraining/ Video-interactiebegeleiding
Trauma vanuit een ontwikkelingsperspectief
Jongerenwerk Nieuwe Stijl 2018
Leergang Expertise in Ouderschap (2 dagen)
Vraaggericht werken met de DSM-5 in de jeugdzorg en jeugd-GGZ
De Meldcode Nascholing basisonderwijs
Gordon® Communicatietraining Effectief Samenwerken
Leergang Werken met de meldcode - Kinderopvang
Forsvar: drie pijlers om weerbaarheid te vergroten
Forsvar: toepassen pijlers voor vergroting weerbaarheid
Kinderen met opvallend gedrag