Carla van Os

Carla van Os werkt als universitair docent op de Universiteit Groningen. Ze is als onderzoeker verbonden aan het Onderzoeks- en Expertisecentrum voor Kinderen en Vreemdelingenrecht aan deze universiteit. Haar colleges richten zich op het kruispunt van Pedagogiek, Ethiek en Recht. 

Overige cursussen van Carla van Os

Titel
Collegereeks Jeugdrecht
College Migratierecht