Ben Baarda

CV Ben Baarda
Dirk Benjamin (Ben)Baarda (1947) is een Nederlands psycholoog en methodoloog, en is vooral bekend van zijn boek Basisboek Methoden en Technieken uit 1990, dat hij samen met Martijn de Goede schreef.
Biografie
Baarda studeerde psychologie aan de Universiteit van Amsterdam en de Rijksuniversiteit Leiden, en promoveerde in 1988 in Leiden op het proefschrift Schoolprestaties van kinderen van werkloze vaders.
Baarda werkt vanaf 1971 als klinisch psycholoog op de Universiteit Utrecht op de afdeling van prof. Martinus J. Langeveld en doceerde hier onder andere het vak statistiek. Hiernaast startte hij in 1990 een eigen organisatie en adviesbureau KIDpartners op, mede om trainingen en adviezen te geven over het omgaan met kinderen en jongeren. Deze trainingsmaatschap runt hij samen met de pedagoog
Dr. Karel J. Mulderij. Tevens geeft hij samen met Martijn de Goede methoden en statistiektrainingen voor masteropleiding voor verschillende beroepssectoren.
Werk
Baarda schreef samen met Martijn de Goede een seriebasisboeken over methoden en technieken van onderzoek met inbegrip van de statistiek met SPSS. Vooral bekend in hun boek "Basisboek Methoden en Technieken. Handleiding voor het opzetten en uitvoeren van kwantitatief onderzoek" uit 1990. Dit boek is geworden tot standaardwerk in onderzoeksmethodologie. Het geeft praktische aanwijzingen voor het opzetten en uitvoeren van onderzoek en de rapportage. Uitgangspunt is een schematisch overzicht van een tiental onderzoeksfasen. In het boek wordt in elk hoofdstuk één fase van het schema behandeld, tot de rapportage en aanbevelingen in het laatste hoofdstuk.
Het werk van Baarda kenmerkt zich echter ook door een beperkte navolgbaarheid en door wollig taalgebruik. Zo is zijn werk "Dit is onderzoek!" uit 2009 slecht gestructureerd waardoor de lezer constant op het verkeerde been wordt gezet. Daarnaast bevat dit werk talloze taalfouten. Hoewel het werk is gericht op HBO-opleidingen is er geen enkele Nederlandse universiteit die "Dit is onderzoek!" gebruikt in haar opleidingsaanbod.
Publicaties
Baarda heeft verschillende boeken gepubliceerd, voornamelijk op het terrein van de statistiek en onderzoeksmethoden. Een selectie:
1979. Adoptie van kinderen uit verre landen. R.A.C.Hoksbergen (red.) met medewerking van Ben Baarde e.a. Van Loghum Slaterus. ISBN9060016947
1982. Agressie en criminaliteit. I.s.m. Oene Wiegman en Erwin Ronald Seydel. Van Loghum Slaterus. ISBN 90-6001-794-3
1988. Schoolprestaties van kinderen van werkloze vaders. Proefschrift Universiteit Utrecht. ISBN 90-9002045-4
1990. Basisboek Methoden en Technieken: handleiding voor het opzetten en uitvoeren van kwantitatief onderzoek. I.s.m. Martijn de Goede.
Stenfert Kroesse. 4e geheel herz. dr. Wolters-Noordhoff (2006) ISBN
90-207-3315-X

Aankomende cursussen van Ben Baarda

Titel Aanvang Locatie
Creatief communiceren met kinderen en jongeren 17 mei 2024 Logavak - Utrecht